Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

U gradu Krku održan je znanstveno-stručni skup pod nazivom „Pismenost (poznavanje i razumijevanje) funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora“

Od. 09. do 11. rujna 2021. u gradu Krku održan je znanstveno-stručni skup pod nazivom „Pismenost (poznavanje i razumijevanje) funkcioniranja ekosustava Jadranskog mora“. Organizatori skupa su bili Udruga Eko-Kvarner i Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru. Na skupu su ispred Sveučilišta u Zadru sudjelovali prorektor prof. dr. sc. Slaven Zjalić, izv. prof. dr. sc. Tomislav Šarić i dr. sc. Ivana Zubak Čižmek.

Prorektor Slaven Zjalić je na otvaranju skupa održao govor u kojem je zaželio uspješan rad svim sudionicima. Ujedno je naglasio važnost ovakvih skupova za daljnji razvoj interdisciplinarnih istraživanja Jadrana te poticanje suradnje između znanstvenika i građana.

Tomislav Šarić je u plenarnom izlaganju pod nazivom „Jedno zdravlje (One helath) u morskom okolišu“ dao primjere područja djelovanja u kojem koncept Jedno zdravlje može imati važnu ulogu u zaštiti zdravlja ljudi i životinja te očuvanju morskog okoliša u Jadranskom moru.

Ivana Zubak Čižmek je održala predavanje pod nazivom „Mogućnost uključivanja zainteresirane javnosti u programe praćenja stanja morskih ekosustava: primjer korištenja FAST metode za praćenje stanja zajednica riba u Jadranskom moru“ u kojem je predstavila FAST metodu te prikazala moguća područja za njenu primjenu.

Na skupu je predstavljen i projekt „Misli (na) plavo - kako more utječe na nas i kako mi na njega“ kojem je nositelj Društvo istraživača mora - 20000 milja, a Sveučilište u Zadru je jedan od partnera u provođenju.

 

Theme picker