Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obrane završnih radova

Dana 05. listopada 2021. godine s početkom u 10:00 sati u učionici DHM  studentica Patricija Brkić branit će završni rad s temom "Ekološke značajke zajednice Orno-Quercetum ilicis na području Debeljaka".

Dana 07. listopada 2021. godine s početkom u 12:00 sati u učionici 1.3. na Relji studentica Tina Vučković branit će završni rad s temom "Problematika balastnih voda i metode njihovog zbrinjavanja".

Theme picker