Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obrana diplomskog rada

Dana 4. travnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati u učionici 1.4. na Relji održat će se obrana diplomskog rada studentice Martine Tomašević branit će diplomski rad s temom "Nosivi kapacitet kaveznog uzgajališta riba"