Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Djelatnici

Nastavnik

Zvanje

Prostorija

Telefon

E-mail

Dr. sc. Jozo Rogošić Redoviti profesor Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8 302-508 jrogosic@unizd.hr

Dr. sc. Slaven Zjalić

Redoviti profesor

Rektorat, Mihovila Pavlinovića 1

200-614

szjalic@unizd.hr

Dr. sc. Bosiljka Mustać,  voditeljica studija/koordinatorica za stručnu praksu na studiju Održivo upravljanje vodenim ekosustavima

Redovita profesorica

1.2a

200-845

bmustac@unizd.hr

Dr. sc. Ivan Župan,  voditelj studija/koordinator za stručnu praksu na studiju Podvodnih znanosti i tehnologija

Izvanredni profesor

 1.1

200-839

zupan@unizd.hr

Dr. sc. Janja Filipi, voditeljica studija/koordinatorica za stručnu praksu na studiju Primijenjene ekologije u poljoprivredi

Redovita profesorica

1.6  200-841 jfilipi@unizd.hr  
Dr. sc. Zoran Šikić,  predstojnik Odsjeka za agroekologiju i zaštitu prirode Izvanredni profesor  1.2 200-844 zsikic@unizd.hr 
Dr. sc. Andrija Finka Docent 0.7a 200-830 afinka@unizd.hr

Dr. sc. Tomislav Šarić, pročelnik Odjela 

Izvanredni profesor

1.1.

200-839

tosaric@unizd.hr

Dr. sc. Tomislav Kos, ECTS koordinator, voditelj studija/koordinator za stručnu praksu na studiju Mediteranska poljoprivreda

Izvanredni profesor

0.7a

200-830

 tkos@unizd.hr
Dr. sc. Lav Bavčević Izvanredni profesor 0.3. 200-828 lbavcevic@unizd.hr
Dr. sc. Slavica Čolak, predstojnica Odsjeka za istraživanje mora i akvakulturu Docentica 0.3. 200-828 slavica.colak@unizd.hr
Dr. sc. Anamarija Frankić Izvanredna profesorica Laboratorij "Sfinga" 400-435  afrankic@unizd.hr
Dr. sc. Zoran Zorić Izvanredni profesor Laboratorij "Sfinga" 400-436 zzoric@unizd.hr

Dr. sc. Branka Maričić, MERLIN koordinatorica

Docentica

1.6.

200-841

 bmaricic@unizd.hr

Dr. sc. Kristijan Franin, MOZVAG koordinator

Docent

1.5

200-843

kfranin@unizd.hr

Dr. sc. Melita Mokos, Erasmus koordinator

Docent

Laboratorij "Sfinga"
400-436 mmokos@unizd.hr
Dr.sc. Ivana Zubak Čižmek Docentica Laboratorij "Sfinga" 400-436 izubak@unizd.hr
Dr. sc. Šime Marcelić Docent 1.6. 200-841 simemarcelic@unizd.hr
 
Doc. dr. sc. Jelena Lončar Docentica Enološko-pedološki laboratorij 233-323 jloncar@unizd.hr
Dr. sc. Bruna Petani Docent 1.2. 200-844 bpetani@unizd.hr
Šimun Kolega, mag.ing.agr. Asistent 0.3. 200-828 skolega@unizd.hr
Ana Gašparović Pinto, mag. ing. agr.

Asistent

0.7a 200-830 agasparov@unizd.hr
Marko Zorica, mag.ing. agr. Asistent 0.7a 200-830 mzorica@unizd.hr
Rina Milošević, mag. geogr. Asistent 3.7. 200-814 rmilosevi@unizd.hr

 

Uredi svih djelatnika, kao i tajništvo, nalaze se na adresi Trg kneza Višeslava 9, Zadar, u prizemlju (uredi čiji brojevi počinju s nulom) i na prvom katu (uredi čiji brojevi počinju s jedinicom), ako u tablici nije drugačije navedeno.