Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

STUDIJ PODVODNIH ZNANOSTI I TEHNOLOGIJA

Opis programa preddiplomskog sveučilišnog studija Podvodnih znanosti i tehnologija

Trajanje studija

Preddiplomski studij – 3 godine odnosno šest semestara (180 ECTS bodova)

Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa imaju sve osobe sa završenom srednjom školom, hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, strani državljani hrvatskog podrijetla (hrvatska dijaspora) i strani državljani.

Preddiplomski studij

Studij se izvodi u području prirodnih, tehničkih i humanističkih znanosti (interdisciplinarni studij)

Studenti se na preddiplomskom studiju osposobljuju za zvanje:

  • prvostupnik podvodnih znanosti i tehnologija

Popis predmeta preddiplomskog studija Podvodnih znanosti i tehnologija 

Navedeni nazivi predmeta, predviđena satnica i broj ECTS bodova navedeni su samo informativno. Za svaku akademsku godinu posebno, objavljuje se Red predavanja s detaljnim podacima o izvedbi studijskog programa.

1. SEMESTAR

Status predmeta

Sati tjedno

ECTS

P

S

V

Engleski jezik struke I

obvezni

30

0

30

4

Numeričke metode analize podataka

obvezni

30

30

0

6

Osnove fizike

obvezni

30

30

0

5

Osnove kemije

obvezni

30

15

15

5

Osnove biologije

obvezni

30

15

15

5

Zemljini sustavi

obvezni

30

15

0

5

2. SEMESTAR

 

 

 

 

 

Engleski jezik struke II

obvezni

30

0

30

4

Temeljne znanstvene vještine

obvezni

30

30

0

5

Uvod u oceanografiju

obvezni

30

15

30

6

Osnove projektiranja

obvezni

30

15

15

5

Geologija mora

obvezni

30

15

0

5

Ronilački sustavi

obvezni

30

30

0

5

3. SEMESTAR

 

 

 

 

 

Sustavi podrške za rad na moru

obvezni

30

0

30

4

Biologija mora

obvezni

30

15

15

5

Podvodno inženjerstvo

obvezni

45

15

15

6

Metode u podvodnim znanostima i tehnologijama

obvezni

15

30

30

6

Uvod u arheologiju

obvezni

30

0

30

5

Engleski jezik struke III

izborni

15

0

15

2

Ribarstvo

izborni

30

0

30

4

Ronilačka obuka I

izborni

30

0

75

5

4. SEMESTAR

 

 

 

 

 

Održivost obalni sustava: zaštita i korištenje

obvezni

30

0

30

5

Ekologija mora

obvezni

30

15

15

5

Bionika i biomimikrija

obvezni

30

15

15

5

Podvodna arheologija

obvezni

30

15

30

6

Osnove pomorstva

obvezni

30

0

0

3

Engleski jezik struke IV

izborni

15

0

15

2

Podvodna i hiperbarična medicina

Ronilačka obuka II

izborni

izborni

30

30

0

0

30

75

5

Pomorska meteorologija

izborni

30

15

15

4

5. SEMESTAR

 

         

Pomorske konstrukcije

obvezni

30

15

15

5

Prijetnje vodenim ekosustavima

obvezni

30

15

15

5

Onečišćenja vodenih sustava

obvezni

30

0

30

5

Terenski rad

obvezni

0

0

120

8

Engleski jezik struke V

izborni

15

0

15

2

Ribarstvo

izborni

30

0

30

4

Napredna ronilačka obuka I

izborni

30

0

75

5

6. SEMESTAR

 

         

Primjena podvodnih tehnologija

obvezni

30

0

45

6

Akvakultura

obvezni

30

0

15

4

Upravljanje obalom

obvezni

30

15

15

6

Završni rad/završni ispit

obvezni

0

0

250

10

Engleski jezik struke VI

izborni

15

0

15

2

Podvodna i hiperbarična medicina

 

Napredna ronilačka obuka II

izborni

izborni

30

30

0

0

30

75

5