Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

projekti

Naziv

Partneri

Fond

Kratki opis, rezultati ili link

Trajanje

LIFE21-ENV-IT-LIFE MICROFIGHTER - Innovative Zeo-Biopesticides, based on useful microorganisms, for eliminating the use of copper-based pesticides ASTRA Innovazione e Sviluppo, Consorzio Agrario di Ravenna, Cooperatives Agro-alimentaries (Valencia), CACV (Valencia), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sveučilište u Ferrari, Sveučilište Modena i Reggio Emilia, Symbiagro SRL, Sveučilište u Zadru LIFE 2021. - 2027.

Projekt LIFE MICROFIGHTER zamišljen je u ovom kontekstu kako bi se na otvorenom terenu demonstrirala učinkovitost novog Zeo-Biopesticida, prirodnog i ekološki održivog proizvoda i prakse, za smanjenje/zamjenu pesticida na bazi bakra za obranu od relevantnih patogena (peronospora, bakterijska pjegavost, rak masline i paunovo oko) vinove loze, rajčice i masline na ekološkim farmama u Italiji, Španjolskoj i Hrvatskoj.

1. kolovoza 2022. – 31. siječnja 2026.
DORY – Capitalization actions for aDdriatic marine envirOnment pRotection and ecosYstem based managament    INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.   01.01.2018.-30.06.2019.

MEDITERATRI - Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi – učinci na neciljanu faunu beskralješnjaka kroz trofičke interakcije

 

HRZZ   01.03.2018.-28.02.2023.
ADRIREEF - Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy   INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.   1.12.2018. – 30.5.2021.
BE UNIZD - Internacionalizacija plavog obrazovanja Sveučilište u Zadru Pomorski odjel Sveučilišta u Zadru Europski socijalni fond   12.10.2018. - 11.10.2020.

SAN - pametna poljoprivredna mreža / Smart Agricultural Network

Elektrokovina plus d.o.o.

Europski fond za regionalni razvoj, IRI – istraživanje, razvoj i inovacije

SAN pametna mreža predstavlja daljnji iskorak u unapređenju proizvodnje hrane, posebice kultura u voćarstvu i vinogradarstvu. Svrha njenog razvijanja je stvaranje sveobuhvatne tehnološke platforme koja će omogućiti postizanje optimalne količine uroda najbolje moguće kvalitete. SAN pametna mreža imati će mogućnost mjerenja, nadziranja i analize raznih biotskih i abiotskih čimbenika u proizvodnji hrane koji u većoj ili manjoj mjeri, ovisno o vrsti kulture, mogu imati negativan utjecaj ili na količinu i/ili kvalitetu uroda. Sustav će imati razvijenu mogućnost davanja ranog upozorenja o vjerojatnosti nastanka odgovarajućeg negativnog utjecaja. Inicijalno, za potrebe provedbe istraživanja i razvoja, kao kultura je odabrana maslina (Olea europea L.) i to ne samo zbog svog tradicionalnog značaja u proizvodnji hrane u Republici Hrvatskoj nego i zbog svojih specifičnosti u proizvodnom procesu i utjecaju ekoloških čimbenika na količinu i kvalitetu njenog uroda, neposredno i maslinovog ulja. Odabrane su dvije lokacije (Novigrad i Žman) kako bi bio istražen utjecaj različitih mikro-klimatskih i ostalih uvjeta na funkcionalnost rada pametne mreže. Rezultati provedenog istraživanja i razvoja trebala bi biti; testirana, funkcionalna, međusobno povezana tehnološka cjelina koja se sastoji od hardverske i softverske komponente te neuronska mreža čijom će se primjenom postići izravni pozitivni učinci u proizvodnji odgovarajućih kultura uz optimalnu kombinaciju uloženih resursa po jedinici površine.

26.6.2018. - 26.6.2022.

Stronger Together – Product Development and Internationalization

Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-Posavske županije d.o.o (CTR)

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore „Poslovna žena“ (BWA), Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije (INOVAcija), Udruženje poslovnih žena u BiH (UPZ), Sveučilište u Zadru (UNIZD)

Interreg – IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro

Pojedinci te mala i srednja poduzeća, koji se u programskom području bave uzgojem, prikupljanjem i obradom aromatičnog bilja, suočavaju se s manjkom organiziranog poslovanja, klastera i suradnje, specifičnih znanja, kao i nedostatkom specijaliziranih laboratorija i središnjeg informacijskog sustava. Projekt „STRONGER“ će kroz brojne edukacijske programe usmjerene prema organizacijama za podršku poslovanju (BSO) i malim i srednjim poduzećima (SME) omogućiti istima stjecanje specifičnog znanja, povećanje njihovih kompetencija te uspostaviti prekogranični klaster s odgovarajućom e-platformom za njihove potrebe i bolje povezivanje među istima. SME će proći edukacije i moći će se uključiti u klaster. Predstavnici BSO će biti educirani za provedbu savjetodavnih usluga SME koji djeluju u području prikupljanja i obrade bilja i biljaka. S tim ciljem bit će opremljeni i istraživački laboratoriji.

01.11.2017. – 31.01.2020.

PESCAR – Pesticide Control and Reduction

ZADAR NOVA,  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, Sveučilište u Zadru, Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

EU interreg

http://www.zadra.hr/projekti/projekti-u-provedbi/pescar-pesticide-control-and-reduction/

01.07.2017.

-31.12.2019.

Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu - SCOOL   HrZZ   01.06.2015 31.05.2019

BLUE SMART

WWF, AGRRA, CROMARIS

Blue Careers in Europe

https://www.facebook.com/pg/BLUE-SMART-Blue-Education-for-Sustainable-Management-of-Aquatic-Resources-1203669923050259/about/?ref=page_internal

01.01.2017-

31.12.2018

The Green Harbors Project - Zadar Harbor   UMASS Boston    

  Zostera Experimental Network - ZEN

11 countries in the Northern Hemisphere

US National Science Foundation

http://zenscience.org/about-zen/

01.09.2013. 31.08.2017

Praćenje sadržaja i izvora teških metala u sedimentu, vodi, flori i fauni u obalnim boćatim jezerima u Fiesi (Slovenija) i Vranskom jezeru (Hrvatska): Intenzitet, povijest i podrijetlo

Sveučilište u Ljubljani

MZOS

 

1.01.2016. – 31.12.2017

Prijedlog specifikacije proizvoda za zaštićenu oznaku izvornosti (Novigradska dagnja)

Udruga uzgajivača Novigradska dagnja

Ministarstvo poljoprivrede

 

22.07.2016. 22.07.2018.

Sklerokronologija kao alat za otkrivanje dugoročnih okolišnih promjena u Jadranu

 

 

http://www.izor.hr/web/scool/home

lipanj 2015.- lipanj 2018.

Procjena rizika kontaminacije crnih vina zadarske županije okratoksinom A

 

Ministarstvo Poljoprivrede - VIP

 

05.11.2015. 05.11.2017.

Utjecaj nautičkog turizma i koncesioniranih sidrišta na morski okoliš u Zadarskoj županiji

 

Zadarska Županija

 

05.11.2015. 05.11.2017.

Conditions, resources, enemies and biodiversity: Forces structuring marine communities of the shallow Adriatic Sea - CORBIO

 

HrZZ

 

01.10.2014 30.09.2018

Programska osnova interpretacijsko-prihvatnog centra s nacionalnim speleološkim referentnim centrom (bivši motel Cerovačke)

 

Zadarska županija

 

10.- 30.09.2016.

Istraživanje kvalitete i promidžba Novigradske Dagnje - INOVADA

 

Europski socijalni fond

http://www.inovada.com.hr/index.php/hr/

26.06.2015. 30.09.2016

Struktura populacije zajednica školjkaša na području Parka prirode Telašćica.

 

PP Telašćica

 

14.05.2014. 15.05.2015

Fostering youth employment through rural tourism development / Youth in the Labour Market

 

IPA IV

 

 

Towards COast to COast NETworks - CoCoNET

 

FP7 - Cooperation

http://www.coconet-fp7.eu/

01.02.2012. 31.01.2016.

Ekonomski pokazatelji različitih modela ovčarske i kozarske proizvodnje u Zadarskoj županiji

 

Zadarska županija

 

16.10.2015. 16.12.2015.

Prosperity in Diversity

 

IPA IV

 

12.10.2013. 13.06.2015

Sadržaj metala u tkivu kunjke uzorkovane iz proizvodnog područja i parka prirode

Institut Ruđer Bošković

OTP banka

Cilj projekta je utvrditi koncentracije teških metala u tkivu kunjke s različitih lokacija tijekom godine, s namjerom definiranja sigurnosti za potrošače. Dodatni ciljevi su, koristeći kunjku kao bioindikatorski organizam, procijeniti raspoloživost teških metala u morskom okolišu i razlučiti eventualni antropogeni utjecaj od prirodnog.

ožujak 2013. - travanj 2014.