Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
U sklopu projekta PESCAR održana edukativna radionica

U sklopu projekta PESCAR održana edukativna radionica

Edukacijski koordinator projekta PESCAR doc.dr.sc. Tomislav Kos, 1. prosinca 2018. godine u sklopu 10. Degustacije mladih vina i maslinovih ulja Nadin održao je treću edukativnu radionicu na temu „Važnost vođenja evidencije za održivu uporabu pesticida“.

Poljoprivrednim proizvođačima pojasnio je važnost vođenja evidencije uporabe sredstava za zaštitu bilja te naglasio kako je svaki proizvođač u integriranoj proizvodnji obavezan voditi evidenciju od početka proizvodnje pa do prodaje proizvoda. Također im je na jednostavan način pojasnio princip vođenja evidencije i važne čimbenike koje evidencijski list mora sadržavati.

Pred kraj edukacije osvrnuo se na problem zbrinjavanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja i pozvao proizvođače da se odazivaju na prikupljanje takvog otpada koje udruga CROCPA (Croatian Crop Protection Association) organizira zajedno sa tvrtkom CIAK d.o.o.  

Vođenje evidencije o primjeni sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavanje ambalažnog otpada su u uskoj vezi.

Edukacijama je prisustvovalo oko 40 poljoprivrednika.

Pročitaj više
U sklopu projekta PESCAR održana edukativna radionica
U sklopu projekta PESCAR održana edukativna radionica

U sklopu projekta PESCAR održana edukativna radionica

U sklopu projekta PESCAR održana je druga edukativna radionica u Mostaru (28.11.2018.) i Ljubuškom (29.11.2018.). Tema edukativnih radionica bila je: „Ekološka i ekonomska korist od ciljane i kontrolirane zaštite poljoprivrednih proizvoda“.

Na edukativnim radonicama doc.dr.sc. Tomislav Kos poljoprivrednim proizvođačima iz BiH prezentirao je smjernice EU o integriranoj zaštiti bilja (IZB) i njezinoj ekološkoj i ekonomskoj prednosti pred konvencionalnim načinom zaštite. Objasnio je funkcioniranje izvještajno prognoznih poslova u RH te načela prognoze i praćenje pojave štetnih organizama kao osnova integrirane zaštite bilja (IZB). Poseban naglasak stavljen je na zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja čije neprimjereno zbrinjavanje uvelike doprinosi onečišćenju okoliša te šteti zdravlju ljudi.

Edukacijama je prisustvovalo oko 30 poljoprivrednika.

Pročitaj više
U sklopu projekta PESCAR održana edukativna radionica
Terenska nastava u NP Kornati

Terenska nastava u NP Kornati

01. 12.18. studenti diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima su iz predmeta Upravljanje zaštićenim morskim područjima, pod vodstvom doc.dr.sc. Zorana Šikića i dr.sc. Martine Markov, bili na terenskoj nastavi u Nacionalnom parku Kornati. Tim povodom obiđena je lokacija Vrulje i plaža Lojena koja je očišćena od naplavljenog otpada. U svrhu praćenja naplavljivanja otpadom, isti je vagan i razvrstan.

Pročitaj više
Terenska nastava u NP Kornati