Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
TAJNIŠTVO - upisi

TAJNIŠTVO - upisi

Tajništvo ne radi sa studentima u četvrtak 27. travnja i petak 5. travnja. Stoga molim studente koji još uvijek nisu došli na upis, da dođu na upis između 2. i 4. travnja (utorak, srijedu ili četvrtak).
Pročitaj više
TAJNIŠTVO - upisi
GOSPODARENJE PRIRODNIM PAŠNJACIMA

GOSPODARENJE PRIRODNIM PAŠNJACIMA

Umjesto predavanja 3. travnja, s početkom u 11 h, dvorana 02 Zmajević, bit će održani slijedeći seminari:
2. Sistematika travnjaka i tratine (kolegica Miletić)
12. Loše i bezvrijedne biljne vrste na prirodnim pašnjacima (kolega Jureša)

Pored seminara "Porijeklo naše travnjačke flore i mediteranski florni elementi" (kolegica Goja Perić), 2. travnja bit će održan i seminar "Travnjačka flora i faktori staništa (kolegica Perić), umjesto seminara "Sistematika travnjaka i tratine (kolegica Miletić).
Pročitaj više
GOSPODARENJE PRIRODNIM PAŠNJACIMA
OPĆA EKOLOGIJA I GOSPODARENJE PRIRODNIM PAŠNJACIMA

OPĆA EKOLOGIJA I GOSPODARENJE PRIRODNIM PAŠNJACIMA

Predavanje iz Opće ekologije predviđeno za 28. ožujka neće se održati, a o datumu nadoknade studenti će biti naknadno obaviješteni putem Merlina.

Seminari iz Opće ekologije održati će se u ponedjeljak 25. ožujka prema rasporedu uz eventualno kašnjenje od 30 min zbog Dana Sveučilišta.

Seminari iz Gospodarenja prirodnim pašnjacima održati će se u utorak 02. travnja, umjesto 26. ožujka.
Pročitaj više
OPĆA EKOLOGIJA I GOSPODARENJE PRIRODNIM PAŠNJACIMA
1234