Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
Održano svečano predstavljanje on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“

Održano svečano predstavljanje on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“

U utorak 27. ožujka 2018. godine u DHM dvorani  Sveučilišta u Zadru održano je predstavljanje novog on-line tečaja koji je izrađen u okviru projekta Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources  (BLUE SMART). Glavni cilj projekta je stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti zapošljavanja sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji i šire.

Predstavljeni on-line tečaj namijenjen je zaposlenicima plavog gospodarstva te će ih osposobljavati za održive akvakulturne i ribarstvene prakse. Detaljnije, tečaj će imati za cilj prekvalifikaciju i unaprjeđenje znanja radne snage (uključujući i trenutno nezaposlene osobe) u različitim sektorima, olakšati pronalazak zaposlenja i ojačati radne vještine. Razvijat će se sljedeći načela ECVET-a (Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju).

Kako bi tečaj što bolje odgovarao stvarnim uvjetima, projektni partner Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA proveo je analizu o potrebama zaposlenika plavog sektora u RH. Za sam sadržaj on line tečaja odgovorni su stručnjaci tvrtke Cromaris d.d te Sveučilišta u Zadru, dok je svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria kroz module prožela edukaciju i važnost održivosti u praksama ribarstva i akvakulture.

 „Moduli koji se polažu na on line tečaju su: anatomija i fiziologija riba, zaštita zdravlja riba, hranidba ribe, tehnologija uzgoja i prerada ribe“ rekla je Slavica Čolak, voditeljica veterinarske službe  iz Cromaris d.d.

„Održivost u ribarstvu i akvakulturi termin je koji se u svijetu poznaje i provodi odavno, a u Hrvatskoj se o njemu tek nedavno počelo pričati. Ovakav tečaj svakako doprinosi osvještavanju važnosti održivosti u našim krajevima, ali još važnije, primjeni naučenog znanja u plavom sektoru“, rekao je Patrik Krstinić, stručni suradnik za zaštitu mora iz WWF Adrije.

Nakon što je ove jeseni zaživio diplomski studij „Održivo upravljanje vodenim ekosustavima“ na Sveučilištu u Zadru, projekt BLUE SMART omogućio je i da se osim studenata, dodatno obrazuju osobe koje već rade u sektoru plave ekonomije. Tečaj je besplatan, dvojezičan (hrvatski i engleski jezik), on line, i kao takav dostupan je svima koji su zainteresirani za dodatnu edukaciju.

Tečaj „Osnove dobre prakse u ribarstvu“ bit će dostupan od listopada 2018. godine, preko internetske stranice www.bluesmart.hr.

Nositelj projekta Blue Smart je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a projektni partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria. Ukupne vrijednosti nešto manje od 3 milijuna kuna, ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Više o projektu Blue Smart i spomenutom tečaju možete pronaći na: https://www.bluesmart.hr/
Pročitaj više
Održano svečano predstavljanje on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“
U utorak svečano predstavljanje novog on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“

U utorak svečano predstavljanje novog on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“

U utorak 27. ožujka 2018. godine u 10:00 sati u DHM dvorani (Citadela 3. kat) Sveučilišta u Zadru (Ruđera Boškovića 5/3) održat će se predstavljanje novog on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“.
Novi on-line tečaj izrađen je u okviru projekta Blue Education for Sustainable Management of Aquatic Resources (BLUE SMART) čiji je glavni cilj stvaranje novih vještina i znanja u sektoru plavog gospodarstva te povećanje mogućnosti zapošljavanja sadašnjih i budućih zaposlenika ovog sektora u Zadarskoj županiji i šire. Nositelj navedenog projekta je Sveučilište u Zadru (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu), a projektni partneri su Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, Cromaris d.d. i WWF Adria. Ukupne vrijednosti nešto manje od 3 milijuna kuna, ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.
Otvoreni on-line tečaj namijenjen je zaposlenicima plavog gospodarstva te će ih osposobljavati za održive akvakulturne i ribarstvene prakse. Razvijat će se slijedeći načela ECVET-a (Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju).

Više o projektu Blue Smart i spomenutom tečaju možete pronaći na: https://www.bluesmart.hr/

Pozivnicu možete preuzeti ovdje.
Pročitaj više
U utorak svečano predstavljanje novog on-line tečaja „Osnove dobre prakse u ribarstvu“
Agrometeorološke stanice nabavljene kroz projekt PESCAR odsada će pratiti vremenske prilike za potrebe poljoprivredne proizvodnje

Agrometeorološke stanice nabavljene kroz projekt PESCAR odsada će pratiti vremenske prilike za potrebe poljoprivredne proizvodnje

Iako poljoprivredna proizvodnja ima dugu tradiciju i od značajne je gospodarske važnosti za Zadarsku županiju, veliki dio i dalje se odvija na konvencionalan način koji podrazumijeva upotrebu pesticida. Upravo je, sa ciljem smanjivanja štetnih utjecaja koje prekomjerna i često nepotrebna primjena pesticida imaju na ljudsko zdravlje i okoliš, Zadarska županija u srpnju 2017. godine započela s provedbom projekta PESCAR – Pesticide Control and Reduction. Jedna od glavnih aktivnosti na ovom projektu odnosi se na uspostavu sustava za kontrolu i smanjenje upotrebe pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.

Glavnu infrastrukturu predviđenih prognostičkih sustava čine agrometeorološke stanice za čiju je nabavu Zadarska županija raspisala natječaj još krajem prošle godine. Tijekom veljače 2018. godine završen je postupak kojim je nabavljeno 10 agrometeoroloških stanica u vrijednosti nešto više od 300.000,00 kn. Stanice se trenutno postavljaju na deset odabranih lokacija diljem Zadarske županije (Ninski Stanovi, Murvica Gornja, Baštica , Baštica - Kašić, Nova Baštica, Smilčić, Nadin, Jankolovica, Dugi Otok i Korlat) nakon čega će biti u funkciji.

„Radi se o uređajima koji očitavaju i mjere klimatske parametre poput relativne vlažnosti, količine padalina, temperaturu tla, smjer i brzinu vjetra i sl. te ih šalju u digitalnom obliku, kao zapise, koje potom pripadajući računalni program obrađuje i daje grafički prikaz pojavnosti bolesti. Na temelju prikupljenih podataka, Zadarska županija izdavat će priopćenja za poljoprivredne proizvođače u sklopu kojih će im sugerirati trebaju li izvršiti preventivnu zaštitu ili ne. Smanjenje troška uslijed smanjene upotrebe zaštitnih sredstava, jedna je od značajnijih prednosti korištenja ovih uređaja za poljoprivredne proizvođače.“ istaknuo je pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj g. Daniel Segarić.

Osim već spomenutih agrometeoroloških stanica, u sklopu provedbe projekta planiraju se nabaviti i vizualne stanice za procjenu pojavnosti biljnih štetnika što će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti da, odmah po prvim ulovima i dosegu kritičnog broja na terenu, ciljano suzbijaju štetnike.

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction odobren je u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., a zajednički ga provode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, ZADRA NOVA, Sveučilište u Zadru, Zavod za poljoprivredu Zapadnohercegovačke županije i Zadarska županija kao vodeći partner. Ukupna vrijednost projekta iznosi 601.639,26 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 511.393,35 EUR-a, odnosno 85%.
Pročitaj više
Agrometeorološke stanice nabavljene kroz projekt PESCAR odsada će pratiti vremenske prilike za potrebe poljoprivredne proizvodnje
Poziv na predavanje o stručnoj praksi u Portugalu

Poziv na predavanje o stručnoj praksi u Portugalu

Studenti treće godine Primijenjene ekologije u poljoprivredi i Podvodnih znanosti i tehnologija bili su na stručnoj praksi u Instituto Politécnico de Beja (Portugalu) gdje su zajedno sa studentima iz drugih zemalja tijekom pet tjedana sudjelovali u "Integrated Water Project in Portugal".  Pozivaju se svi studenti preddiplomskih i diplomskih razina studija da dođu na predavanje koje će se održati u petak 23.3. u 10 sati u učionici 1.4. (Relja). Na navedenom predavanju studenti koji su bili u Portugalu opisat će svoja iskustva.
Pročitaj više
Poziv na predavanje o stručnoj praksi u Portugalu
Projekt "Stronger Together – Product Development and Internationalization"

Projekt "Stronger Together – Product Development and Internationalization"

Naziv projekta: Stronger Together – Product Development and Internationalization

Akronim: STRONGER

Program: Interreg – IPA CBC Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro

Ukupna vrijednost projekta: 979.309,91€

Trajanje: 01.11.2017. – 31.01.2020.

Vodeći partner: Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-Posavske županije d.o.o (CTR)

Partneri: Asocijacija poslovnih žena Crne Gore „Poslovna žena“ (BWA), Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije (INOVAcija), Udruženje poslovnih žena u BiH (UPZ), Sveučilište u Zadru (UNIZD)

Glavni cilj projekta: Osnažiti organizacije za podršku poslovanju (BSO) i istraživačke institucije koje pružaju podršku i savjetodavne usluge malim i srednjim poduzećima (SME) za lakši pristup tržištu, te promocija aktivnosti prekograničnog klastera u području skupljanja bilja i biljaka uz potporu inovativnog e-klastera u 3 države

Kratki opis projekta: Pojedinci te mala i srednja poduzeća, koji se u programskom području bave uzgojem, prikupljanjem i obradom aromatičnog bilja, suočavaju se s manjkom organiziranog poslovanja, klastera i suradnje, specifičnih znanja, kao i nedostatkom specijaliziranih laboratorija i središnjeg informacijskog sustava. Projekt „STRONGER“ će kroz brojne edukacijske programe usmjerene prema organizacijama za podršku poslovanju (BSO) i malim i srednjim poduzećima (SME) omogućiti istima stjecanje specifičnog znanja, povećanje njihovih kompetencija te uspostaviti prekogranični klaster s odgovarajućom e-platformom za njihove potrebe i bolje povezivanje među istima. SME će proći edukacije i moći će se uključiti u klaster. Predstavnici BSO će biti educirani za provedbu savjetodavnih usluga SME koji djeluju u području prikupljanja i obrade bilja i biljaka. S tim ciljem bit će opremljeni i istraživački laboratoriji.
Pročitaj više
Projekt "Stronger Together – Product Development and Internationalization"
Poziv na predavanje - mogućnosti studentske razmjene

Poziv na predavanje - mogućnosti studentske razmjene

U utorak, 13.03.2018.,  predavanje će održati gostujuće profesorice Bettie Tijsseling i Linda Nol s AERES University of Applied Sciences iz Nizozemske koje će predstaviti studijske programe  iz područja agronomije I  akvatične biologije na spomenutom Sveučilištu, te mogućnosti studentske razmjene (Erasmus I sl.).

Predavanje za studente prve, druge I treće godine Primjenjene ekologije u poljoprivredi će biti u učionici 1.3. u 11h.

Predavanje za studente prve, druge I treće godine Podvodnih znanosti I tehnologija će biti u učionici 1.3. u 13h.
Pročitaj više
Poziv na predavanje - mogućnosti studentske razmjene
NASTUPNO PREDAVANJE

NASTUPNO PREDAVANJE

U ponedjeljak, 19. ožujka 2018. u 12 sati u dvorani 1.3. (Trg kneza Višeslava 9), dr. sc. Sanja Morić održat će nastupno predavanje na temu "Održiva hortikultura u urbanoj sredini". Predavanje se održava u sklopu predmeta Povrćarstvo i cvjećarstvo, zbog čega su studenti treće godine studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi obavezni prisustvovati. Plakat
Pročitaj više
NASTUPNO PREDAVANJE
Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskoga boravka u okviru programa Erasmus+ za ak. god. 2018./2019.

Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskoga boravka u okviru programa Erasmus+ za ak. god. 2018./2019.

Sveučilište u Zadru raspisuje Natječaj za financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskoga boravka u okviru programa Erasmus+ koji je moguće ostvariti u zimskome semestru ak. god. 2018./2019., u ljetnom semestru ak. god. 2018./2019. ili tijekom cijele akademske godine 2018./2019. Rok za prijavu je 23. ožujka 2018. godine, a cjelokupni tekst natječaja, u kojem je objašnjen postupak prijave kao i kriteriji odabira kandidata, možete pronaći ovdje:

http://www.unizd.hr/medunarodna-suradnja/obavijesti-i-natjecaji
Pročitaj više
Natječaj za studentsku mobilnost u svrhu studijskoga boravka u okviru programa Erasmus+ za ak. god. 2018./2019.