Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
PRIMIJENJENA MEHANIZACIJA U MPS

PRIMIJENJENA MEHANIZACIJA U MPS

Danas se neće održati predavanje iz predmeta „Primjenjena mehanizacija u MPS“. Isto će se održati u utorak 3. lipnja u terminu 16.00 – 17.30 sati, te će se nakon toga održati kolokvij od 17.30 – 19.00 sati iz dijela kolegija dr. sc. Petra Čove, pod njegovim nadzorom. U utorak 10. lipnja u 16.00 sati održat će se kolokvij i iz dijela kolegija dr. sc. Josipa Ražova.
Pročitaj više
PRIMIJENJENA MEHANIZACIJA U MPS
PRIJAVA ISPITA I STUDENTSKA EVALUACIJA

PRIJAVA ISPITA I STUDENTSKA EVALUACIJA

Od 26. svibnja studenti mogu prijavljivati ispite. Prilikom prijave ispita putem Studomata, studenti mogu ispuniti evaluacijski anketni upitnik za predmete:
- Primijenjena mehanizacija u mediteranskim sustavima
- Ekonomika i agrarna politika
- Ishrana bilja
- Ljekovito bilje
- Hranidba domaćih životinja
- Specijalno voćarstvo
Ispunjavanje anketnih upitnika je dobrovoljno i anonimno. Molimo studente da se u što većem broju odazovu ispunjavanju upitnika s ciljem unaprjeđenja kvalitete nastave. Anketnim upitnicima se može pristupiti do 13. lipnja.
Pročitaj više
PRIJAVA ISPITA I STUDENTSKA EVALUACIJA
LJEKOVITO BILJE

LJEKOVITO BILJE

Zbog promjene u vremenskim prilikama, koje ograničavaju planiranje izlaska na teren sa studentima, prethodno otkazana nastava iz Ljekovitog bilja 15. svibnja, ipak će se održati u predviđenom terminu u učionici u DHM, a 22. svibnja se predavanje neće održati. Odlazak na teren se planira za 29. svibnja, a kolokvij za 4. lipnja.
Pročitaj više
LJEKOVITO BILJE
12