Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
MATEMATIKA

MATEMATIKA

Pismeni ispit iz kolegija Matematika položili su sljedeći studenti:
Ivan Plantak, Ante Sarić.
Uvid u pismeni ispit i usmeni ispit je u četvrtak 27. 06. 2013. u 10,30 sati.
Pročitaj više
MATEMATIKA
OSNOVE ZOOLOGIJE

OSNOVE ZOOLOGIJE

5. 07. u 8.00 u DHM dvorani početi će usmeni ispiti za studente koji su prethodno prošli pismeni ispit.
Isti dan 11.00 sati u istom prostoru počinje novi rok, odnosno pismeni ispit po novim prijavama, kojem mogu pristupiti i studenti koji ne prođu usmeni u jutarnjim satima (ako takvih bude).
Za studente koji prođu pismeni 5. 07. (rezultati će biti objavljeni istoga dana), usmeni počinje sutradan 6.07. u 9.00 sati u dvorani DHM.
Pročitaj više
OSNOVE ZOOLOGIJE
OSNOVE ZOOLOGIJE - rezultati pismenog

OSNOVE ZOOLOGIJE - rezultati pismenog

Popis studenata koji su na prvom ispitnom roku zadovoljili na pismenom dijelu ispita, tj. imaju 12 ili više točnih odgovora, te mogu pristupiti usmenom ispitu dana 05. 07.:

1. Nives Janković
2. Silvestra Zubčić
3. Ivica Jurica
4. Kristina Nadinić
5. Ante Sarić
6. Antonija Juranov
7. Filip Samodol
8. Tanja Šaran
9. Anita Fantov
10. Marin Fabac
11. Stefan Košević
12. Petar Kahlina
13. Ante Orebičić Haldek
Pročitaj više
OSNOVE ZOOLOGIJE - rezultati pismenog
NASTUPNO PREDAVANJE

NASTUPNO PREDAVANJE

Dr. sc. Vlasta Herak Perković, dr. med. vet. održat će nastupno predavanje u četvrtak u 12:00 sati u dvorani 01 u Zmajeviću, u postupku izbora u naslovno – nastavno zvanje docenta. Naslov predavanja je „Utjecaj liječenja pčela na zdravstvenu ispravnost pčelinjih proizvoda“. Nastupno predavanje održava se pred nastavnicima, studentima i drugim zainteresiranim osobama. Nakon nastupnog predavanja održat će se rasprava, koja uključuje postavljanje pitanja predavaču o izloženoj temi. Predavanje je obvezno za studente druge godine. Opširnije.
Pročitaj više
NASTUPNO PREDAVANJE
12