Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
Prijem studenata prve godine preddiplomskih studija

Prijem studenata prve godine preddiplomskih studija

Pozivamo sve studente prve godine preddiplomskih studija i prve godine integriranog studija na Sveučilištu u Zadru da u ponedjeljak, 5. listopada 2015. dođu na susret s rektoricom Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijanom Vican i s pročelnicima odjela prema sljedećem rasporedu:

- susret rektorice Sveučilišta u Zadru i studenata prve godine preddiplomskih i integriranih studija održat će se:

a) u 9,00 sati susret sa studentima prve godine jednopredmetnih studija u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2, II. kat

- susret pročelnika odjela i predstojnika odsjeka i studenata prve godine preddiplomskih i prve godine integriranih studija održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2015. na matičnim odjelima i odsjecima i to:

a) u 10,45 sati susret sa studentima prve godine jednopredmetnih studija
Pročitaj više
Prijem studenata prve godine preddiplomskih studija
Upisi u zimski semestar akad. god. 2015./16.

Upisi u zimski semestar akad. god. 2015./16.

Svi studenti trebaju uplatiti troškove upisnine u iznosu od 100 kn, izvanredni studenti i redovni studenti koji plaćaju školarinu i 50% troškova školarine. Ponavljači plaćaju ECTS bodove koje prenose (1 ECTS = 123,00 kn). Podaci za uplate nalaze se ovdje.

Ponavljači koji su ostvarili 30 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini mogu zatražiti upis predmeta iz više godine (ECTS bodovi upisanih predmeta iz više godine ne smiju biti veći od broja ostvarenih ECTS bodova iz prethodne godine). Obrazac za parcijalu se nalazi u privitku i predaje se u tajništvo Odjela najkasnije do 09.10.2015. godine.

Obrazac parcijale za studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi nalazi se ovdje.

Obrazac parcijale za studij Podvodnih znanosti i tehnologija nalazi se ovdje.
Pročitaj više
Upisi u zimski semestar akad. god. 2015./16.
Poziv za sudjelovanje studenata u projektu INOVADA

Poziv za sudjelovanje studenata u projektu INOVADA

Poštovani,

pozivaju se studenti Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu (Oba studijska programa) zainteresirani za sudjelovanje u projektu INOVADA - Istraživanje kvalitete i promidžba Novigradske dagnje, financiranog od strane Strukturnih fondova EU.

U projektu će se vršiti jednogodišnje ispitavanje kvalitete dagnje s područja Novigradskog mora. Svrha je da se dobiveni rezultati iskoriste u promociji školjkaša iz Novigradskog mora, te da se naprave prvi koraci prema stvaranju novog brenda – „Novigradske dagnje“.

Angažman studenata uključivao bi, između ostalog, laboratorijsku obradu uzoraka školjkaša, uzorkovanje na terenu i upoznavanje tehnika uzgoja školjkaša. Sudjelovanje u projektu priznaje se kao dio stručne prakse, a dio podataka će se moći koristiti pri izradi završnih radova (po dogovoru).

S obzirom da je početak projekta predviđen za početak srpnja i da je ograničen broj (maksimalno 3-4 studenta), molim Vas da se javite voditelju projekta doc.dr.sc. Ivan Županu čim prije na e-mail: zupan@unizd.hr ili tel.: 200-839.

U ponedjeljak, 21.09.2015. godine planiran je odlazak na ušće rijeke Krke pa se mole zainteresirani studenti da se jave prof. Županu.

Srdačan pozdrav,

Ivan Župan
Pročitaj više
Poziv za sudjelovanje studenata u projektu INOVADA
OBRANA ZAVRŠNOG RADA

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 18. rujna 2015. godine s početkom u 11:30 sati u uredu 1.1., Trg kneza Višeslava 9, student Erminio Gržinić branit će završni rad s temom "Dostupnost i kvaliteta vode kao temelj stočarske proizvodnje Zadarske županije"
Pročitaj više
OBRANA ZAVRŠNOG RADA
OBRANA ZAVRŠNOG RADA

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 18. rujna 2015. godine s početkom u 9:30 sati u uredu 1.1., Trg kneza Višeslava 9, studentica Ana Čoko branit će završni rad s temom "Usporedba sorti Oblica i Leccino prema mogućnostima, uvjetima uzgoja i parametrima ulja"
Pročitaj više
OBRANA ZAVRŠNOG RADA
12