Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Istraživanja na projektu SAN

Istraživanja na projektu SAN

U sklopu održavanja šesnaestog sastanka projektnog tima SAN u prostorijama Elektrokovine plus d.o.o., 31. siječnja održana je prezentacija do sad provedenog i postavljenih istraživanja. Budući da se radi o polovici provedenog dijela industrijskog istraživanja partneri su se složili da sve projektne aktivnosti idu u skladu sa postavljenim gantogramom.

 

Theme picker