Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Sudjelovanje na 55. hrvatskom i 15. međunarodnom simpoziju agronoma: SA_2020, Vodice

Znanstvenici s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, agronomi, sudjelovali su na 55. hrvatskom i 15. međunarodnom simpoziju agronoma: SA_2020, koji je održan u Vodicama od 16. do 21. veljače sa tri rada. Predstavljen su aktivnosti koje se provode na projektu „SAN – Smart Agriculture Network“ (SAN - KK.01.2.1.01.0100) kroz dvije teme: Utjecaj navodnjavanja s različito utvrđenim obrocima vode na sastav i kvalitetu djevičanskog maslinovog ulja sorte ‘Coratina’ (Olea europaea L.) u Zadarskoj županiji i Razvoj aplikacija za prepoznavanje paunovog oko (Spilocaea oleaginea (Castagne) Hughes syn. Cycloconium oleagineum Cast.) pomoću RGB slika na listovima maslina (Olea europaea L.) u Zadarskoj županiji. Treći rad usmeno je izložila Lara Ivanković doktorantica biološkog odsjeka Prirodoslovno - matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom: Diversity and ecology of non-target invertebrate fauna in Integrated and Ecologically based Pest Managements in agricultural sites within MEDITERATRI project, izrađen u sklopu projekta MEDITERATRI (UIP-05-2017) kojem je suradnik na odjelu doc. dr. sc. Tomislav Kos.

Theme picker