Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Naši studenti na međunarodnoj stručnoj praksi u Portugalu pod nazivom International Aquatic Ecosystem Analysis.

Naši studenti na međunarodnoj stručnoj praksi u Portugalu pod nazivom International Aquatic Ecosystem Analysis.

Theme picker