Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obrana završnih i diplomskih radova- 3. i 4.6.2020

Dana 3.6. 2020 (srijeda) na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu UNIZD održati će se:

a) obrana diplomskog rada studentice Anđele Štuc pod naslovom " Procjena antropogenog utjecaja na morski okoliš Nacionalnog parka Brijuni nakon turističke sezone 2019." pred povjerenstvom : Doc. dr. sc. Tomislav Šarić(predsjednik), izv. prof. dr. sc.Zoran Šikić, (mentor) i dr. sc. Bruna Petani (član) s početkom u 13h.

b) obrana završnog rada studentice Nikoline Matasić pod naslovom " Hortikulturna flora privatnih vrtova Gacke doline" pred povjerenstvom: izv. prof. dr. sc.Zoran Šikić (predsjednik), mr. sc. Branka Maričić  (mentor) i dr. sc. Kristijan Franin (član) s početkom u 11h.

 

Dana 4.6. 2020 (četvrtak) putem aplikacije Ms Teams održati će se:

a) obrana diplomskog rada studentice Nikoline Knežević pod naslovom " Utjecaj fizikalno-kemijskih čimbenika na zajednice makrozoobentosa u Vrankom jezeru kod Biograda na moru" pred povjerenstvom : Izv. prof. dr. sc. Claudia Kruschel (predsjednik), doc. dr. sc. Krešimir Žganec, (mentor) i dr. sc. Bruna Petani (član) s početkom u 11h.

b) obrana završnog rada studentice Marije Uhode pod naslovom " Procjena količine i vrste plastike u tuni (Thunnus thynnus) pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Stewart Schultz (predsjednik), izv. prof. dr. sc. Claudia Kruschel (mentor) i dr. sc. Melita Mokos (član) s početkom u 13h.

 

 

 

Theme picker