Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Sadnju kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze- Baštica lipanj 2020.

Studenti preddiplomskog studija Primijenjene ekologije u poljoprivredi, pod nadzorom nastavnika i suradnika Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru Odjela i nastavnika Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na čelu s prof.dr.sc. Edijem Maletićem, zajedno su 4. lipnja na Sveučilišnom dobru Baštica završili sadnju kolekcijskog nasada autohtonih sorti vinove loze. Kolekcijski nasad je podignut s ciljem trajnog zbrinjavanja autohtonih sorti (banka gena), a kako bi se osigurali uvjeti za njihovu daljnju reprodukciju i gospodarsku evaluaciju. Kolekcijom su obuhvaćene 43 različite sorte vinove loze vinogradarskih podregija Sjeverne Dalmacije i Dalmatinske zagore. U protekloj i ovoj godini zasađeno je ukupno 1060 trsova vinove loze. Neke od sorti su već poznate i čine značajan dio vinogradarske proizvodnje ( Pošip, Maraština, Plavina…), dok su neke jako rijetke i tek se planira njihova revitalizacija (Bilina Privlačka, Krivaja Crvena, Cipar …). Na taj način je završena prva faza projekta podizanja kolekcijskog vinograda autohtonih sorti Sjeverne Dalmacije. Projekt je ostvaren u okviru suradnje u znanstveno nastavnom procesu između Sveučilišta u Zadru i Agronomskog fakulteta u Zagrebu uz podršku Upravnog odjela za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj Zadarske županije. Osim doprinosa očuvanju autohtonih sorti vinove loze i jačanju suradnje između akademskih institucija, projekt će biti  pokušalište studenata  zajedničkog diplomskog studija Mediteranske poljoprivrede koji ove dvije institucije pripremaju. Logističku potporu cijelom projektu također daju djelatnici Poslovnog centra Sveučilišta u Zadru.

Theme picker