Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Radionica fokus grupe Hrana i bioekonomija-Poljoprivreda

Dana 05. 10. 2020. u Centru za edukaciju u Poličniku tim Agencije ZADRA NOVA za izradu Plana razvoja Zadarske županije održao je radionicu fokus grupe Hrana i bioekonomija-Poljoprivreda. Ispred Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru sudjelovao je doc.dr.sc. Tomislav Kos. Održana je u svrhu izrade Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. Zaključci proizašli iz fokus grupa temelj su za izradu analitičkog dijela Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. i od iznimnog su značenja za njegovu cjelovitu i kvalitetnu izradu.

 

Sljedeći koraci izrade Plana razvoja Zadarske županije 2021. – 2027. obuhvaćaju definiranje vizije, ciljeva i prioritetnih razvojnih politika, ali i konkretiziranje projekata koji će svoje mjesto pronaći u ovome Planu. Kroz cijeli proces izrade Plana bit će uključeni brojni dionici iz javnog, privatnog i civilnog sektora, a o načinu sudjelovanja u daljnjim aktivnostima bit ćete pravovremeno informirani.

 

Theme picker