Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Terenska nastava studenata diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima u Park prirode Vransko jezero

Studenti diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima su u okviru predmeta Upravljanje zaštićenim morskim područjima, a pod vodstvom izv.prof.dr.sc. Zorana Šikića i dr.sc. Martine Markov, obišli Park prirode Vransko jezero. Tom prilikom su uz vodstvo stručne voditeljice Maje Ćuže Denona, dipl.ing.biol. i Ivane Ribić, dipl.ing.biol. iz Javne ustanove PP Vransko jezero, upoznati sa svim segmentima i izazovima upravljanja konkretnim zaštićenim područjem prirode, te značajem istog od lokalne pa do nacionalne i međunarodne razine.

Theme picker