Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obavijest o nastupnom predavanju

U srijedu, 24. veljače 2021. na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu s početkom u 9 sati dr. sc. Kristijan Franin održat će nastupno predavanje pod naslovom "Ekološka infrastruktura u integriranoj zaštiti bilja". Nastupno predavanje izvest će se u obliku e-predavanja putem platforme MsTeams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1339de08064d4788979450af6c8b3d04%40thread.tacv2/conversations?groupId=cb6db040-d4a2-4603-aae2-36b44d2fd129&tenantId=27e26e88-d66b-413b-832e-806da36639a1)

Theme picker