Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

U Novigradskom moru postavljena prva splav za uzgoj školjkaša u RH

Odjel za ekologiju agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru od ovog vikenda bogatiji je za novi plovni objekt namijenjen provođenju znanstvenih istraživanja te edukaciji studenta i uzgajivača školjkaša. U Novigradskom moru nakon zahtjevne i kompleksne operacije te pribavljanja svih potrebnih dozvola instalirana je prva splav za uzgoj školjkaša. Splav je dopremljena iz Španjolske u kojoj je uzgoj školjkaša na splavima dominantan način proizvodnje. Uzgoj školjkaša smatra se jednim od najodrživijih načina proizvodnje animalnih namirnica jer školjkaši prilikom uzgoja ne zahtijevaju nikakvo hranjenje, odnosno nikakav unos dodatnih nutrijenata. Uzgoj na splavima jedan je od najuspješnijih načina proizvodnje jer proizvedene količine animalnih bjelančevina po jedinici površine uvelike nadmašuju sve ostale oblike proizvodnje animalnih bjelančevina u kojima se životinje dodatno ne hrane (npr. slobodni uzgoj goveda na prirodnim pašnjacima).

Dopremu splavi iz Španjolske omogućio je europski projekt OpenMode <https://open-mode.eu/>, a sama instalacija financirana je sredstvima Sveučilišta u Zadru i kroz inovacijski voucher dodijeljen kroz projekt INVESTINFISH koji provodi Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije.

Zahvaljujemo Zadarskoj županiji i Općini Novigrad na susretljivosti i sveobuhvatnoj pomoći u realizaciji ovog projekta!