Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obrana diplomskog rada

Dana 29. lipnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati u učionici 1.3. studentica Marijana Milovac branit će diplomski rad s temom "Utjecaj količine oborina na tok potoka Velika Paklenica u Nacionalnom parku Paklenica".