Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

U suradnji sa službenicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstvu održana je u Zadru AD Hoc radionica

U suradnji sa službenicima Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstvu održana je u Zadru AD Hoc radionica 01. i 02. 07. 21. u sklopu Mjera M02 „Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Podmjere 2.3. Potpora za osposobljavanje savjetnika, Tip operacije: Osposobljavanje savjetnika. Cilj radionice je da omogućava povećanje stupnja stručne osposobljenosti, informiranosti te prijenosa znanja iz područja biljne zaštite te usavršavanje vještina, novih metoda i korištenje alata za što učinkovitije savjetovanje poljoprivrednika, koji se bave proizvodnjom voća s ciljem razvoja, primjene i širenja najnovijih znanja i inovacija te povećanja gospodarske i ekološke učinkovitosti i konkurentnosti OPG-a korištenjem inovativnih, okolišno održivih, metoda zaštite bilja. Svrha radionice: po završetku će polaznici stečena znanja o praćenju i kontroli štetnih organizama te održivom upravljanju istima u višegodišnjim nasadima mediteranskih voćnih vrsta i primjenjivati u provođenju savjetovanja poljoprivrednih gospodarstava putem „Savjetničkih paketa“ kao i u provedbi Izvještajno prognoznih poslova za zaštitu bilja. Radionica je trajala 2 dana, odnosno ukupno 10 školskih sati teorijske nastave/predavanja, praktičnog rada/demonstracija/ i terenskih vježbi prema planu predavača. Teorijski dio programa odvijao se putem usmenog predavanja i prezentira se Power Point (PPT) prezentacijama i projekcijom aktivnog sučelja na prezentacijsko platno u gradskoj knjižnici, gdje su osigurana sjedeća mjesta s radnim stolovima za polaznike te tehnička oprema za projekciju prezentacija, kao i druga pomoćna sredstva. Terenske vježbe - drugi dan edukacije odvijao se u nasadu smokve - Plantaža Ninski stanovi (NIDA grupa), integrirana proizvodnja smokve i ekološki nasad bajama, OPG Iva Bulić, Korlat 102, Benkovac (Opg Iva Bulić | Facebook). U praktičnom dijelu radionice u nasadu smokve i badema prikazani su načini obavljanja pregleda nasada na prisutnost štetne i korisne faune te pregled na prisutnost simptoma biljnih bolesti uzrokovanih patogenim organizmima. Također obrađeni su i fiziološki (nutritivni) problemi u uzgoju. Tijekom vizualnih pregleda nasada obavljena je determinacija uočenih štetnih organizama te određivana visina populacije. Temeljem dijagnostičkog istraživanja određivat će se rokovi suzbijanja i odabir sredstava za zaštitu bilja sukladno načelima integrirane zaštite i načelima ekološke proizvodnje. Po završetku tečaja, nakon rasprave, zaključaka i evaluacije, polaznici su dobili potvrde o stručnom osposobljavanju.

Predavači na AD hoc tečaju „Održivo upravljanje štetnih organizama mediteranskih voćnih vrsta" bili su naslovni doc. dr. sc. Josip Ražov i izv. prof. dr. sc. Tomislav Kos znanstvenici i stručnjaci koji su svojim stečenim obrazovanjem, znanstveno - istraživačkim radom i iskustvom stekli kompetencije za ključnu tematiku ove radionice. U svom znanstvenom i stručnom radu kao stručnjaci i predavači Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu na Sveučilištu u Zadru, studij za primijenjenu ekologiju smjer mediteranska biljna proizvodnja, uz znanstveno istraživački rad bave se i obrazovanjem, osposobljavanjem, prijenosom znanja, vještina, inovativnih metoda i rješenja, koja su od osobitog značaja u edukaciji stručnjaka u okviru fitomedicine, biotehničkom području, polju agronomije, grani fitomedicini