Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Festival znanosti - Ima li života u zraku?

Dr. sc. Jelena Lončar (Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu) održala je radionicu u sveučilišnom laboratoriju učenicima 7. razreda OŠ "Petar Lorini", Sali.