Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Info dan o Erasmus+ mobilnosti

Info dan o Erasmus+ mobilnosti

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru organizira za studente INFO DAN o Erasmus+ mobilnosti koji će se održati 3. 4. 2017. u dvorani PDS-a na 2. katu Rektorata u 10,00 sati.