Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Informacije za prvu godinu studija (upis izbornih predmeta i preuzimanje iksica)

 

Upis izbornih kolegija za zimski semestar putem Studomata započinje 26. rujna 2022. i traje do 10. listopada 2022. Izborni kolegiji se upisuju ukoliko su predviđeni studijskim programom, a u skladu s redovima predavanja matičnog studija. Obvezni kolegiji već su upisani na Studomatu. Više informacija možete pronaći ovdje

Upute za rad na Studomatu

Brucoši mogu preuzeti iksice u tajništvu Odjela (Trg kneza Višeslava 9) od 26. rujna do 12. listopada 2022.