Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Istupanje u javnosti

Dana 09. listopada 2023. godine u emisiji Za selo i poljoprivredu (na hrvatskom radiju drugi program HR2) gostovali su izv. prof. dr. sc. Tomislav Kos i stručna suradnica na projektu LIFE Microfighters mag. ing. agr. Magdalena Baričević. Govorili su o istraživanju u provedbi na Sveučilišnom dobru Baštica u sklopu projekta LIFE Microfighters, a usmjereno je na aktualnu problematiku šteta nastalih na vinogradima u Dalmaciji tijekom godine, od plamenjače vinove loze, smanjenja upotrebe bakra u poljoprivredi i novim inovativnim rješenjima za vinogradare.

Cijeli prilog možete poslušati na sljedećoj poveznici: https://hrti.hrt.hr/home