Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Izlaganje stručnih projekata prve generacija zajedinčkog diplomskog studija Mediteranska poljoprivreda

Prva generacija zajedničkog studija Mediteranske poljoprivrede, AFZ – UniZd, MedPo ak.god. 22/23 u petak 25.05.2023 godine uspješno je izložila stručne projekte koji su obuhvatile glavne teme na kojima se studij temelji. Teme su bile: Automatski sustavi praćenja štetnika reda Lepidoptera u povrtlarskoj proizvodnji, Inventarizacija vaskularne flore u Perivoju kraljice Jelene, Morfološka i pomološka svojstva mirte (Myrtus communis L.) i planike (Arbutus unedo L.), Bistrenje mladih vina berbe 2022. različitim preparatima.

Kroz stručne projekte studenti su se upoznali s novim tehnologijama koje će se koristiti u praćenju štetnih organizama te razvojem modela praćenja na primjeru Lepidoptera. Obradili su  zapostavljene samonikle voćne vrste koje zbog svojih karakteristika ploda i lista imaju veliki i neiskorišteni potencijal u prehrani ljudi. Isto tako, kroz inventarizaciju flore praćenje su promjene u parkovima grada Zadra. Kroz različite preparate za bistrenje upoznati su s aktualnim problemom u proizvodnji vina koji se javljaju zbog klimatskih promjena. Studenti su pokazali da su spremni za 7 razinu kvalifikacije sukladno europskom kvalifikacijskom okviru i da stječu kompetencije koje proizlaze iz ishoda učenja studijskog programa MedPo.