Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Kombinirani intenzivni program (Blended Intensive Programme – BIP) „UNIZD Marine Research Living Lab“ pokrenut na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Kombinirani intenzivni program (Blended Intensive Programme – BIP) „UNIZD Marine Research Living Lab“ pokrenut na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu uz podršku Sveučilišta u Klaipedi i Češkog sveučilišta za prirodne znanosti iz Praga pripremio je nastavni plan kombiniranog intenzivnog programa (Blended Intensive Programme – BIP) pod nazivom „UNIZD Marine Research Living Lab“ čije izvođenje je odobrio Senat Sveučilišta u Zadru.

Virtualni dio programa bit će izveden u svibnju i lipnju 2024. godine i sastojat će se od pet predavanja u trajanju od po dva školska sata. Kroz predavanja polaznici će se upoznati s osnovnim metodama koje se koriste u terenskim istraživanjima morskih ekosustava. Također bit će im održano i predavanja o:

- globalnom zatopljenju i invazivnim vrstama te njihovim interakcijama s autohtonim populacijama,

- onečišćenju mora s naglaskom na plastiku i teške metale,

- proizvodnji hrane u moru i učinku proizvodnje (ribarstva i akvakulture)na okoliš

- važnosti morskih ekosustava te uslugama koje nam oni pružaju.

Sva navedena predavanja posebno će naglasiti djelovanje navedenih izazova na Jadransko more, ali i uz mogućnost primjene stečenih znanja na drugim morskim područjima s različitim ekološkim uvjetima koja se susreću sa sličnim izazovima i prijetnjama. Nakon odslušanih predavanja studenti će pristupiti on-line ispitu. Položen ispit je uvjet za prisustvovanju praktičnom dijelu programa.

Fizički dio programa održat će se u rujnu 2024. godine u trajanju od 5 dana po 6 sati aktivnosti. Prije početka fizičkog dijela programa studenti će se podijeliti u grupe sastavljene od studenta i nastavnika/mentora s različitih institucija. Studenti će u pratnji nastavnika prva 3 dana provoditi različita terenska istraživanja morskih ekosustava kako bi utvrdili vrste i intenzitete izazova s kojim se morski ekosustavi susreću. Kao primjere terenskih istraživanja možemo navesti da će polaznici:

- Uz vodstvo nastavnika uključenih u izvođenje programa provesti fizikalno-kemijske analize morske vode na različitim lokacijama

- Koristeći različita tehnička rješenja (snimanje podvodnim dronovima, SCUBA ronjenje) i različite metode (CARLIT metoda, metoda vizualnog cenzusa) obavljat će monitoring različitih morskih zajednica u svrhu praćenja njihovog sastava

- Prikupljati će i analizirati naplavljeni otpad.

Četvrti dan fizičkog dijela programa studenti će zajedno s mentorima analizirati prikupljene podatke u svrhu uočavanja različitih izazova kojima se morski ekosustavi susreću te će osmisliti moguća rješenja za ublažavanje i prilagodbu navedenim izazovima. Peti dan fizičkog dijela programa bit će rezerviran za prezentaciju rezultata terenskih istraživanja koje je svaka istraživačka grupa prikupila te za iznošenje osmišljenih rješenja.

Polaznicima programa koji isti uspješno završe prema priloženom nastavnom planu omogućit će stjecanje 3 ECTS boda koja će im se priznati kao ECTS bodovi ostvareni polaženjem nekog od izbornih kolegija. Prijave za sudjelovanje na programu primaju se do 21. travnja na adresu elektroničke pošte agronomija@unizd.hr. Za sudjelovanje u programu mogu se prijaviti studenti druge i treće godine studija podvodnih znanosti i tehnologija. U slučaju prijave većeg broja studenata provest će  se njihovo rangiranje sukladno dosadašnjem uspjehu na studiju.

Silabus kolegija dostupan je ovdje.