Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Na Sveučilištu u Zadru započela nastava u 3. trimestru zajedničkog diplomskog studija Mediteranska poljoprivreda

21. ožujka 2022. je na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, započela nastava u 3. trimestru zajedničkog diplomskog studija Mediteranska poljoprivreda koji se izvodi u partnerstvu s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Nakon 1. i 2. trimestra nastave na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, studenti studij nastavljaju u Zadru gdje ostaju do kraja diplomskog studija. Nakon završetka studija studenti stječu zajedničku diplomu obiju institucija.