Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obavijest o nastupnom predavanju

U srijedu, 26. siječnja 2022. na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu s početkom u 18 sati dr. sc. Bruna Petani održat će nastupno predavanje pod naslovom "Masovna smrtnost plemenite periske (Pinna nobilis) u Sredozemnom moru". Nastupno predavanje izvest će se u obliku e-predavanja putem platforme MsTeams ( https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aeuZ7X5BGEEm-JQ4m6Olha1mwZdlty8sYYkJ7Z3qBoSA1%40thread.tacv2/General?groupId=7d252b9a-76b8-44aa-9cdc-8d3133a74ce9&tenantId=27e26e88-d66b-413b-832e-806da36639a1 )