Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obavijest o početku predavanja na 1. godini diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima

Predavanja na prvoj godini diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima izvodit će se turnusno te započinju 12.10.2022. u 14 sati u učionici 2.7. na Relji.