Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Objavljena knjiga sažetaka sa IV. znanstveno stručnog skupa Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora

Udruga Morski obrazovni centar Pula, Aquarium Pula, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru i Institut Ruđer Bošković organizirali su IV. znanstveno stručni skup Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora koji je održan u gradu Krku od 6. do 8. listopada 2023. Skup se nastavlja na predhodna tri održana Skupa u Gradu Krku: Proširenje ekološke mreže NATURA 2000 na morska područja (sjeverozapadna obala otoka Krka, Riječki zaljev) 2020. godine, s ciljem očuvanja staništa plemenite periske (Pinna nobilis, Linneaus, 1758), Pismenost (poznavanje i razumijevanje) funkcioniranja ekosustava
Jadranskog mora u 2021. godini i III. znanstveno stručni skup Klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora u 2022. godini. Skup je organiziran s ciljem osvještavanja šire društvene zajednice o utjecaju klimatskih promjena u kombinaciji s drugim pogubnim ljudskim aktivnostima na Jadransko more, a u kontekstu UN-ovog desetljeća oceanske znanosti za održivi razvoj 2021. - 2030. (oceansko desetljeće) u suradnji s relevantnim znanstvenim i edukativnim institucijama u RH na temu: Prilagodbe na klimatske promjene i očuvanje morskih ekosustava Jadranskog mora. Na Skupu su razmatrani negativni utjecaji - od djelatnosti čovjeka do klimatskih promjena - na ekosustav Jadranskog mora te moguće prilagodbe brzim promjenama koje se u morima događaju i nužnost provođenja aktivne zaštite morskih ekosustava. Plenarno predavanje: "Klimatske promjene: zaključci Zbirnog izvješća šestog ciklusa Međuvladinog panela o klimatskim promjenama" je održao dr. sc. Ivan Güttler iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Nakon toga je održano 48 usmenih te 14 posterskih priopćenja. Skupom je obilježena i 30. obljetnica istraživanja morskog jezera Zmajevo Oko kod Rogoznice čemu je bilo posvećeno 8 usmenih priopćenja i 1 poster te prigodna izložba umjetnice Mirjane Vajdić inspirirana fotografijama istraživanja Zmajevog Oka. Preko 70 predstavnika 6 velikih hrvatskih sveučilišta, znanstvenih instituta, javnih ustanova, dužnosnika ministarstava, nevladinih udruga i drugih stručnjaka predstavilo je različite teme, poput utjecaja klimatskih promjena na Jadransko more, prekomjerne upotrebe pomorskih resursa, onečišćenja mora itd., te su raspravljali o daljnjim koracima koje je moguće i potrebno poduzeti kako bi se povećala otpornost Hrvatske na klimatske promjene, uglavnom o tome kako se zakoni i propisi trebaju promijeniti te kako javnost treba biti educirana o učincima klimatskih promjena kako bi se ostvarile stvarne promjene. Knjiga sažetaka sa Skupa je u prilogu.