Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Dana 09. ožujka 2017. godine s početkom u 9:30 sati u Laboratoriju Sfinga student Jurica Jović branit će završni rad s temom "Predviđanje prisustva ribljih vrsta u odnosu na kombinaciju dubine i staništa".