Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Održana konferencija 5th Balkan Fruit Growing Symposium

U Zagrebu od 18. do 21. lipnja 2023. u Hotelu Dubrovnik je održana konferencija stručnjaka za voćarstvo pod visokim organizacijskim pokroviteljstvom međunarodne hortikulturne organizacije (ISHS), naziva 5. balkanski simpozij voćarstva (5th Balkan Fruit Growing Symposium). Stručnjaci Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru sudjelovali su s dva rada. Radove su prezentirali izv. prof. dr. sc. Tomislav Kos i doc. dr. sc. Šime Marcelić. U nedjelju 18. lipnja započela je registracija sudionika i prijem dobrodošlice. U Ponedjeljak, 19. lipnja, nakon registracija sudionika i svečanog otvaranja upriličeni su pozdravni govor organizatora i gostiju, te održana plenarna izlaganja: G. Ondrašek: Stres od soli u voćarstvu, S. Ercisli: Iskorištavanje divljeg jestivog voća na Balkanskom poluotoku: povijesno putovanje. Radovi sudionika sa OEAA prezentirani su 19. i 20. lipnja u prvoj i četvrtoj sekciji: „Bioraznolikost, biljni genetski resursi i oplemenjivanje“, te „Nakon berbe, kvaliteta voća i znanost o hrani“. U srijedu je organiziran terenski dio simpozija.

Osim vrhunskih radova i novih spoznaja koje se odnose na problematiku voćarstva od oplemenjivanja, pomotehnike, skladištenja, zaštite bilja (IPM) i organizacije, tržništva i ekonomike voćnih vrsta prilika je bila družiti se i sa dojenima hrvatskog voćarstva kao što je i prof. dr. sc. Ivo Miljković.  Iskustva stečena sudjelovanjem na ovakvom skupu su neizmjerna.