Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Održana prva radionica projekta LIFE Microfighter

Dana 01.02.2024. na Sveučilištu u Zadru održana je prva radionica projekta LIFE Microfighter.

Nakon pozdravne riječi voditeljice Centra za projekte, znanost i transfer tehnologija Irene Kozulić projekt je prezentirao koordinator s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu izv.prof.dr.sc. Tomislav Kos, a prezentaciju o bakru kao tradicionalnom sredstvu za zaštitu bilja od biljnih bolesti i perspektivama s obzirom na „Zeleni plan" i nove okolnosti EU politika predstavila je Ana Gašparović Pinto.

Magdalena Baričević prezentirala je preliminarne rezultate poljskih pokusa na lokalitetima Zadarske županije. Iako se na kontrolnom ispitivanju pokazala određena razlika, koja nije bila vidljiva pri statističkoj obradi, činjenica je da Zeolit može zamijeniti bakar jer je postigao istu učinkovitost u suzbijanju plamenjače i paunovog oka.

Radionici je prisustvovalo 40 dionika gospodarskog, privatnog i civilnog sektora.