Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Održana radionica o baždarenju, provjeri tehničke ispravnosti i sigurnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja uređajima za njihovu primjenu

U sklopu svojih redovitih aktivnosti djelatnici Ministarstva poljoprivrede Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na sveučilišnom dobru Baštica dana 12. listopada 2022. održali su u suradnji s Odjelom za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru radionicu o baždarenju, provjeri tehničke ispravnosti i sigurnoj primjeni sredstava za zaštitu bilja uređajima za njihovu primjenu. Budući da je nedavno stupio na snagu novi zakon za održivu primjenu pesticida, radionica je imala svrhu osvježiti poznato i donijeti novitete koji se pojavljuj u području primjene sredstava za zaštitu bilja, a odnose se najviše na sigurnost primjenitelja. Radionica je bila podijeljena u nekoliko dijelova. Prvi se odnosio na uređaje (dijelovi, baždarenje i provjera ispravnosti), drugi na novosti u području rasprskivača (dizni) i treći na sigurnu primjenu i zaštitu primjenitelja pesticida. Radionica, je ocjenjena kao izuzetno korisna jer je bila u praksi i s primjenom, a domaćini i dionici su se obvezali unaprijediti i proširiti suradnju.