Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Održana radionica u sklopu projekta SPRINT

Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču suradnik je u značajnom projektu EU, financiranom iz programa Horizon 2020 naziva SPRINT (Sustainable plant protection transition). Dana 02. svibnja 2022. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kos i dr. sc. Šime Marcelić sudjelovali su na 1. oniline radionici koja je organizirana u sklopu  ovog projekta. Svrha radionice je bila okupiti dionike, prije svega znanstvene koji u području novih tehnika primjene mjera zaštite bilja sukladnih okolišu prihvatljivijem načinu mogu predstaviti svoj rad. U sklopu radionice predstavljeni su rezultati projekta SAN (Smart Agriculture Network). Osim ovog projekta prezentirane su i nove tehnologija inkapsulacije agrokrmikalija, korištenje ozona u biljnoj proizvodnji i napredak u determinaciji štetnika pomoću neuronske mreže. Diskusija se razvila na temelju iznesenih primjera. Konačan cilj provedbe nekoliko radionica je prenijeti EU komisiji zaključke i viđenja s potencijalnom mogućnosti unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje s okolišu prihvatljivijim mjerama zaštite bilja.

Više informacija o projektu SPRINT na

https://sprint-h2020.eu/