Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Održana završna konferencija projekta MEDITERATRI

Na Sveučilištu u Zadru u ponedjeljak 22. svibnja na „Dan biološke raznolikosti“ je održana završna konferencija projekta MEDITERATRI (Neonikotinoidi i bakar u mediteranskoj poljoprivredi – učinci na neciljanu faunu beskralješnjaka kroz trofičke interakcije). Provedeni projekt je razmatrao utjecaj neonikotinoida  i bakra, zbog utvrđenog štetnog djelovanja na druge organizme u poljoprivredi. Pesticidi imaju štetan učinak na vrste koje nisu njihova djelovanja, a neophodne su za očuvanje ekosustava (gujavice, ptice, pčele), kao i korisnih vrsta u biološkom suzbijanju štetnih organizama kao što su predatori beskralješnjaci (kornjaši trčci i pauci). Bioraznolikost, obuhvaća raznolikost staništa, gena, organizama i vrsta, sveobuhvatna je, a njezino ugrožavanje nije aktualno samo posljednjih desetljeća, no pomalo, možda i prekasno postajemo svjesniji njezine važnosti.

Kako bi proširili mogućnost informiranja šire populacije o njezinoj važnosti, a slijedom održane konferencije na Sveučilištu u Zadru, u suradnji s CARNETOM na priloženim poveznicama možete pogledati tijek i održana predavanja.

https://meduza.carnet.hr/index.php/media/videos?pack=1184