Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Održano 2. Međužupanijsko stručno vijeće kemijskih tehnologa s područja Dalmacije

U Prirodoslovno-grafičkoj školi u Zadru dana 11. 6. 2022 g. održalo se 2. Međužupanijsko stručno vijeće kemijskih tehnologa s područja Dalmacije. Sudjelovali su djelatnici stručnog obrazovnog sektora- geologija,rudarstvo,nafta i kemijska tehnologija-podsektor kemijska tehnologija za Zadarsku i Splitsko-dalmatinsku županiju. Dr. sc. Jelena Lončar s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru održala je predavanje i radionicu na temu -Zaštita zadarske kulturne baštine od negativnog utjecaja mikroorganizama u sklopu projekta “KultBaMikroo” financiranog od strane Sveučilišta u Zadru (IP.01.2021.12). Sudionici su se upoznali s tehnikama uzorkovanja gljivica s raznih supstrata, kao i tehnikama kultivacije gljivica, priprave čistih kultura te metodama morfološke determinacije celulolitičkih gljivica.