Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

POSJET PROFESORA LOŠAKA SVEUČILIŠTU U ZADRU

Profesor  prof. ing. Tomáš Lošak Ph.D. sa Sveučilišta Mendel u Brnu (Češka) gostovao je u tjednu od 26. do 30 lipnja 2023. na Sveučilištu u Zadru, u sklopu ERASMUS+ programa u sklopu stručnog usavršavanja. Profesor je stručnjak na području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, specijalist za ishrana bilja. Primivši ga na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu dobrodošlicu mu je zaželio pročelnik izv. prof. dr. sc. Tomislav Šarić i zamjenik pročelnika OEAA izv. prof. dr. sc. Ivan Župan. Profesor Lošak usavršavao se na terenu ma plohama Sveučilišnog dobra Baštica i maslinika u Škabrnji na kojima se provodi istraživanje primjene zeolita na projektu LIFE MICROFIGHTERS. U stručnoj obuci izložena je projektna ideja i do sad postignuti rezultati. Na maslinama i vinovoj lozi raspravljena je problematika gnojidbe jabuka i vinove loze na Sveučilišnom dobru. Gnojidba osobito sumporom i složenim dušičnim gnojivima je profesorov interes, te ovim posjetom unaprijedio svoj interes u znanosti, znanstveni i stručni rad. Također je ostvarena i raspravljena moguća suradnja za budućnost. U planu je izrada znanstvenog rada za češki časopis kojem je prof. Lošak urednik.