Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Poziv na prezentaciju dosadašnjih postignuća na projektu COREBIO

Poziv na prezentaciju dosadašnjih postignuća na projektu COREBIO

Poštovani,

Pozivamo Vas na prezentaciju dosadašnjih postignuća na projektu COREBIO (Conditions, resources, enemies and biodiversity: Forces structuring marine communities of the shallow Adriatic Sea) koja će se održati dana 27. rujna, s početkom u 16 sati, u dvorani 1.3. na Relji Sveučilišta u Zadru (Trg kneza Višeslava 9). Biti će predstavljen terenski dio istraživanja proveden kroz četiri godine kao i preliminarni rezultati.