Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Poziv na prvu radionicu projekta „Microfighter“

Tijekom prošle godine svjedočili smo iznadprosječnim količinama oborina tijekom travnja, svibnja, ali i kolovoza, što je pogodovalo širenju plamenjače, te jakom pritisku paunovog oka. Danas je većina vinogradara i maslinara u takvoj poziciji da im je kvaliteta grožđa i ulja lošija nego prethodnih godina. Za obje navedene bolesti preporuka je korištenje sredstava za zaštitu bilja na osnovi bakra kao tradicionalne djelatne tvari. Međutim nove okolnosti politika EU kroz „Zeleni plan“ otvaraju izazove za njegovo korištenje. U tu svrhu na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu u tijeku je istraživanje u sklopu LIFE programa kroz projekt „Microfighter“.

U svezi navedenog pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na prvoj radionici projekta "LIFE Microfighter" koja će se održati dana 01. veljače 2024. godine s početkom u 10:00 sati.

Veselimo se Vašem odazivu.