Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Predavanje: Integralna akvakultura riba i školjkaša kao strateška opcija za uzgajivače?

20. 03. 2012. TAJNIŠTVO - U organizaciji Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru u četvrtak, 22. ožujka 2012., s početkom u 18 sati, prof. dr. sc. N. Ridler sa Sveučilišta New Brunswick, Kanada, održat će predavanje pod naslovom Integralna akvakultura riba i školjkaša kao strateška opcija za uzgajivače? - primjer iz Kanade. Poziv.