Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Predstavljanje rezultata projekta SAN stručnjacima Ministarstva poljoprivrede, Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

U sklopu projekta SAN, provode se aktivnosti diseminacije i predstavljanje rezultata proizašlih iz znanstvenih i stručnih istraživanja. Dana 28. ožujka 2022. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Kos i Alen Dabčević proveli su stručnjake Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, kroz online radionicu na platformi Microsoft Teams. Radionici je prisustvovalo 30ak sudionika. Nakon uvodnih prezentacija uslijedila su konstruktivna pitanja od strane stručnjaka agronoma smjera fitomedicine iz svih dijelova Hrvatske. Rasprava je imala cilj približavanje rezultata projekta i pojašnjavanje nedoumica u aktualnom gospodarskom i poljoprivrednom okruženju. Također, na radionici je pokazana zainteresiranost potencijalnih budućih klijenata za uređaje razvijene tijekom projekta SAN – Smart Agriculture Network.