Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Predstavljanje rezultata SAN projekta

Predstavljanje rezultata SAN projekta

Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru u partnerstvu s Elektrokovinom plus d.o.o. iz Zagreba, provodi četverogodišnji „SAN projekt" u području istraživanja, razvoja i inovacija u poljoprivrednoj proizvodnji. Predstavljanje rezultata projekta na završnoj konferenciji predviđeno je za 22. travnja 2022., povodom Dana planeta Zemlje, u multimedijalnoj dvorani Novog kampusa (117), Ulica dr. Franje Tuđmana 24i u 10:30 sati.

„SAN - Smart Agriculture Network" je tehnologijski projekt odobren na natječaju IRI - istraživanje, razvoj i inovacije, Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - KK.01.2.01., financiran iz EU Strukturnih i investicijskih fondova, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Istraživanja su provedena u Zadarskoj županiji na maslini, kulturi koja je naša tradicija, aktualnost i budućnost. Angažman projektnog tima urodio je zanimljivim rezultatima na koje će, vjerujemo, hrvatsko maslinarstvo biti ponosno.

Zajedničkim angažmanom SAN tima razvijena je SAN pametna mreža. Ona predstavlja stvaranje sustava koji treba omogućiti pametnu proizvodnju hrane (maslinovog ulja) baziranu na IoT (Internet of Things) pristupu, te korištenje koncepta umjetne inteligencije s ciljem donošenja pravovremenih, preciznih i ispravnih odluka u proizvodnom procesu.