Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Predstavljen projekt SAN u sklopu obilježavanja 20. obljetnice, Dies academicus

U sklopu obilježavanja 20. obljetnice, Dies academicus, od osnutka Sveučilišta u Zadru, koje se odvija od 15. ožujka do 01. travnja 2022. sudjeluje Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu. U bogatom programu Sveučilište nudi svim zainteresiranima vrlo bogati kulturno – umjetnički program praćen raznim glazbenim događanjima, također u sklopu programa na raznim lokacijama u gradu održavaju se prezentacije, predavanja, promocije itd.

U utorak, 22.ožujka održalo se događanje u Kneževoj palači (Poljana Šime Budinića) „Razvoj Sveučilišta uz EU fondove“ gdje se pred akademskom zajednicom i suradnicima prikazala retrospektiva „UNIZD u programskom razdoblju 2014. – 2020. godina“ ali i budućnost Sveučilišta u Zadru koja će biti čvrsto vezana uz EU fondove.

Da bi se sudionicima bolje dočarala retrospektiva projekata koji su u tijeku ili su pred završetkom prezentirani su projekti čija su financiranja proizašla iz različitih dostupnih EU fondova. Projekt „SAN – Smart Agricultural Network“ Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj IRI – istraživanje, razvoj i inovacije prezentiran je u sklopu događanja. Prezentaciju je održao koordinator rada znanstvenog tima izv.prof.dr.sc. Tomislav Kos.