Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Sudjelovanje na 6. izdanju Agro Startup konferencije

Sudjelovanje na 6. izdanju Agro Startup konferencije

Na ovogodišnjem 6. izdanju Agro Startup konferencije, studentica Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru Marta Viduka održat će prezentaciju "Primijenjena ekologija u poljoprivredi.