Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

TAJNIŠTVO

TAJNIŠTVO
Počele su prijave za ispite u jesenskom ispitnom roku. Ispitni rok traje od 1. do 30. rujna. Ispiti se prijavljuju putem ISVU Studomata, najkasnije 6 dana prije ispita. Raspored ispita za sve studijske godine može se vidjeti ovdje.