Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

TAJNIŠTVO - INDEKSI

Tajništvo sa studentima ne radi u petak  14. rujna i ponedjeljak 17. rujna 2012.

Studenti mogu doći preuzeti indekse u tajništvu odjela za predmete Temelji uzgoja bilja i Primijenjena mehanizacija. Indeksi se nalaze na polici ispred ulaza u tajništvo.